Jogira Bhojpuri Holi Geet

जोगिरा सा रा रा रा…

कवन देश का राजा अच्छा कवन देश की रानी कवन देश का राजा अच्छा कवन देश की रानी कवन देश का खाना अच्छा कवन...
Jogira Bhojpuri Holi Geet

जोगीरा: भोजपुरी होली गीत

जोगीरा स र र स र र स र र स र र गोरे गोरे गाल गुलाबी गोरे गोरे गाल। हो गोरी आँख नशीली कमर पतीली...
Jogira Bhojpuri Holi Geet

जोगीरा

१. दानापुर दरियाव किनारा, गोलघर निशानी लाट साहेब ने किला बनाया, क्या गंगा जल पानी जोगी जी वाह वाह, जोगी जी सार रा रा। दिल्ली देखो ढाका देखो,...