Jogira Bhojpuri Holi Geet

जोगिरा सा रा रा रा…

0
कवन देश का राजा अच्छा कवन देश की रानी कवन देश का राजा अच्छा कवन देश की रानी कवन देश का खाना अच्छा कवन...
Jogira Bhojpuri Holi Geet

जोगीरा: भोजपुरी होली गीत

0
जोगीरा स र र स र र स र र स र र गोरे गोरे गाल गुलाबी गोरे गोरे गाल। हो गोरी आँख नशीली कमर पतीली...
Jogira Bhojpuri Holi Geet

जोगीरा

0
१. दानापुर दरियाव किनारा, गोलघर निशानी लाट साहेब ने किला बनाया, क्या गंगा जल पानी जोगी जी वाह वाह, जोगी जी सार रा रा। दिल्ली देखो ढाका देखो,...