Home Tags अइसन करिह जनि नादानी

Tag: अइसन करिह जनि नादानी

डॉ. हरेश्वर राय जी के लिखल अइसन करिह जनि नादानी

गउआँ छोड़ि शहर जनि जइह होइ ख़तम निशानी जवानी खपि जाइ बचवा, अइसन करिह जनि नादानी जवानी खपि जाइ बचवा I खेत छुटि खरिहान छुटि आ छूटिहें बाबू माई, अंगना दुअरा...