Home Tags अर्चना पाठक

Tag: अर्चना पाठक

ई प्यार जिन्दगी के

ई प्यार जिन्दगी के कतना मधुर भला बा मनुहार जिन्दगी के सौरभ भरल दिशा बा ई चाँदनी निशा बा उमगल उमंग से बा ई धार जिन्दगी के ई जिन्दगी समर्पण कतना पवित्र...