Home Tags आन्हर गुरू बहीर चेला माँगे गुर ले आवे ढेला

Tag: आन्हर गुरू बहीर चेला माँगे गुर ले आवे ढेला

आन्हर गुरू बहीर चेला माँगे गुर ले आवे ढेला

0
गुरू आन्हर होखे आ बाहीर चेला होखे त काम बिगड़ जाला। गुरू चेला से गुड़ माँगत बड़े, चेला बाहीर बा तगुड़ के जगह...