Home Tags नाव खुले माँझी रे

Tag: नाव खुले माँझी रे

नाव खुले माँझी रे

पंछी चहके डेरात, कुनमुनात र्छवरा बा, फुलवा महके डेरात, गुनगुनात भँवरा बा, कुलबुलात भोर लुका, कुहरा के पहरा बा, कुहा खुल माँझी रे, नाव खुल होसियार, धार, लहर,...