Home Tags पटरी ना खाई

Tag: पटरी ना खाई

भोजपुरी कविता: पटरी ना खाई

डॉ जीतराम पाठक जी के एगो कविता ********************************** पटरी ना खाई ********************************** अरुआइल बा बात तहार, हटाव फरका, ले अइब एने अब त पटरी ना खाई चूरी-...